หลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 1

หลักสูตร  ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา รุ่นที่ 1 อบรม 2 วัน

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมีหลายแนวทาง วิธีหนึ่งคือการเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา จะช่วยให้สามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ ในมุมมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมในการทำงาน และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 


ขอบคุณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เกียรติอ.ศศิมา -เก๋ ไปแบ่งปันในหลักสูตร “ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา” กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมตัวและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานกับสส. ที่กำลังจะเข้ามาทำงานค่ะ และขอขอบคุณสำหรับ รุ่น 2 ที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะ

 

#Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง – เก๋ และทีม HCD Innovation


#Special Thank : ผู้จัดงาน และผู้บริหารที่เข้าสัมมนาทุกท่านที่สร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมทำ Workshop กันอย่างสร้างสรรค์มากค่ะ หลายท่านบอกว่า สนุกมาก ขอบคุณมากค่ะ


ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com

https://www.hcddesignthinking.com/

https://www.hcdcoaching.com/


FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/


Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg


...............................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

  

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 332,271