หลักสูตร ผู้นำเชิงนวัตกรรมสู่องค์กรนวัตกรรม - บริษัทเหรียญไทยเยื่อและกระดาษจำกัด

 

หลักสูตร ผู้นำเชิงนวัตกรรมสู่องค์กรนวัตกรรม (Creative to Innovation Development for Leadership in Organizations)

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร บริษัทเหรียญไทยเยื่อและกระดาษจำกัด

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

.

ผู้นำองค์กร ผู้นำทีม ผู้จัดการ มีความสำคัญมากในการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovation Leadership) ต่อการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สู่เส้นทางการสร้าง #องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเดินทางบนเส้นทางสู่ #องค์กรนวัตกรรม ในยุค“Disruptive World” ที่กล่าวไว้ว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”

 

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมของหัวหน้า ผู้นำทีม ผู้จัดการ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ตลอดจนพัฒนาบุคคลากรที่รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาตัวเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้

 

ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

  


...............................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

  

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 340,813