หลักสูตร Creative to Innovation Development for Organization-บริษัทเหรียญไทยบุญกิจจำกัด

หลักสูตร Creative to Innovation Development for Organization

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร Engineer และทีมงาน บริษัทเหรียญไทยบุญกิจจำกัด 

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

.

หลักสูตรนี้ ช่วยทำให้ผู้เข้าสัมมนาให้เข้าใจและเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมสามารถ ปรับ Mindset ความคิดเชิงนวัตกรรม เข้าใจความหมายที่แท้จริงของนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนานวัตกรรม จากการทำงานสู่การสร้างมูลค่าทางนวัตกรรม (Value Creation) รวมทั้งเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมทั้งสามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดพัฒนากระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวน (Process Innovation, Product Innovation, Service Innovation) และพัฒนาเป็นแบบแผนร่างการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรได้ต่อไป

 

ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation


Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 340,806