หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนวัตกรเพื่อการสร้างนวัตกรรม-โรงพยาบาลราชวิถี

หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพนวัตกรเพื่อการสร้างนวัตกรรม

ผู้เข้าสัมมนา : คุณหมอ พยาบาล ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชวิถี

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

 

การพัฒนานวัตกรรมโดยให้ผู้มีส่วนในการเติบโตขององค์กร เข้าใจภาพของนวัตกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างในการพัฒนาบุคคลากรและนวัตกรรม


หลักสูตรนี้เน้นการเข้าใจและเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม เข้าใจความหมายที่แท้จริงของนวัตกรรม รวมทั้งฝึกฝนและใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนานวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้

 

Special Thank : ผู้บริหาร HRD และผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน กับความตั้งใจเต็มที่ในการลง Workshop อย่างจริงจัง และภาพสวยๆจากช่างภาพที่น่ารักของรพ.ค่ะ

 

ติดตามและชมผลงานการสอน

https://www.sasimasuk.com/
https://www.hcdcoaching.com/
https://www.hcddesignthinking.com/
.
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

  

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

Line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,747