หลักสูตร Growth Mindset Development for Innovation Development 2 รุ่น-ธนาคารยูโอบี

หลักสูตร Growth Mindset for Innovation Development 2 รุ่น

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร, AVP , manager, Director ธนาคารยูโอบี จำกัด

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation 

.

งานวิจัยของนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ดร. Carol S.Dweck ค้นพบว่า ความสำเร็จในชีวิตและการทำงานขึ้นอยู่กับความคิด 2 แบบคือ ความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) จะทำให้ไม่พัฒนาหรือประสบความสำเร็จแบบครึ่งๆกลาง ส่วนความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset) จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สามารถก้าวข้ามอุปสรรค และสร้างพลังกาย พลังใจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างดี 

 


คนทำงาน มีชีวิตกว่า 6-9 ชั่วโมงในที่ทำงาน ดังนั้น ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Growth Mindset ของบุคคลากรและทีมงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างกรอบแนวความคิด (Mindset) ได้เรียนรู้และเข้าใจ Fixed Mindset และพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset) สามารถหาแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม พัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน 

.

คลาสนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อง  เข้าใจคุณค่า ทักษะความสามารถของตัวเองและคนทำงาน / เข้าใจคน Gen ต่างๆด้วย Empathy map ส่วนหนึ่งของ Design Thinking Process / วิธีและกระบวนการสร้าง Mindset /  การชื่นชมและให้กำลังใจ/Action Plan ที่จะกลับไปสร้าง Growth mindset ให้กับทีมงาน / สามารถหาแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน 

 

ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

 ........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,735