Project Talent Coaching and Mentoring - บริษัทน้ำตาล เอราวัณ จำกัด

โครงการ Talent Coaching and Mentoring Project (8 Month)

ผู้เข้าสัมมนาและโครงการ : ผู้บริหาร บริษัทน้ำตาล เอราวัณ จำกัด
 
 
โครงการนี้เป็นโปรเจคระยะยาว   เป็นโครงการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ด้วยการโค้ชพรสวรรค์เพื่อพัฒนาจุดแข็งและศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร” ซึ่งจะเป็นการนำโมเดลนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มาใช้ในการดึงศักยภาพจากพรสวรรค์ของบุคลากร ด้วยการสร้างผู้นำพรสวรรค์ และสร้างทีมงานพรสวรรค์ โดยใช้เทคนิคโค้ชบนพื้นฐานสติ มาพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ร่วมโครงการ เพื่อยกระดับและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร และสร้างความรักความผูกพันภายในทีมและองค์กร โดยใช้เครื่องมือ Talent SCANN เพื่อหาจุดแข็งออกมาให้รู้ตัวตนออกมา แล้วจึงพัฒนาจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน เพื่อเป็นผู้นำได้อย่างมั่นใจ และสามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
 
 
โดยในโครงการจะมีทั้งการอบรมสัมมนา (Training) การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และการโค้ชตัวต่อตัว (One on One Coaching) 

  อ.ศศิมา สุขสว่าง เป็นหนึ่งในทีม Master Talent Coach ร่วมกับ ทีม Talent FIT Academy นำโดยดร.วนิดา พลเดช  ค่ะ
 


ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 335,735