หลักสูตร Leader as Coach & Mentor - บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด

หลักสูตร  " Leader as Coach & Mentor for High Performance Working” 
 
กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร วิศวกร และ Project Manager ของบริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด(The Engineering and Construction) 
 

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม


 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) มาเป็นวิทยากรแบ่งปันเรื่องโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงกับ Project Engineer และ Project Leader และทีมผู้บริหารของบริษัทฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด แบ่งปันทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง(ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน)จากการเรียนและประสบการณ์การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง ทั้งทักษะ(skill), Mindset ของโค้ชและพี่เลี้ยง, กระบวนการโค้ชและพี่เลี้ยง โดยการอบรมมุ่งเน้นในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในการดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร

 

ทักษะการโค้ช (Coaching skill) สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากพนักงานได้  เช่น สร้างความสัมพันธ์เพื่อความเชื่อใจและความศัทธา (Trust and Engagement) , คำถามเชิงบวกเพื่อพัฒนางานและสร้างไอเดียใหม่ๆ  (Positive question for Idea generation and work improvement) การฟังอย่างใส่ใจ  (Empathy listening) การให้ feedback อย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นต้น รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  

 

ส่วนระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  สามารถนำมาใช้ในการจัดการความรู้ (knowledge Management) โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  เพราะความรู้หลายๆอย่างเกิดจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญที่มีคุณค่ากับองค์กร ซึ่งควรมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

 

ระบบการโค้ชและพี่เลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้นำในองค์กรที่จะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงาน และนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร องค์กร ทำงานเป็นทีม ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

 

และฝึกการโค้ชจริงในคลาสเรียนครบทุกคน แม้จะเป็นคลาสวันเดียวแต่ได้เครื่องมือใหม่ไปใช้ในการบริหารงานกันค่ะ

 

คลาสนี้หนุ่มๆน่ารักมาก ทั้งคลาสมีสาววิศวกรท่านเดียว ทีม HR น่ารัก ตอนที่ติดต่อมาเป็นห่วงว่าเป็นอาจารย์ผู้หญิงเพราะที่นี่ไม่เคยใช้วิทยากรผู้หญิงมากว่า 6 ปีแล้ว พอเห็นอาจารย์ HR บอกเข้าใจที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีเดียว ขอบคุณ Feedback ดีๆที่สร้างความดีใจและชื่นใจค่ะ เอาใจช่วยทุกท่านในการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงค่ะ.#ดีต่อใจของวิทยากร 

 

ขอบพระคุณผู้เข้าสัมมนาทุกท่านและทีม HR ที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ. และขอบคุณคะแนนประเมิน และมีต่อรุ่นที่ 2  ค่ะ

...............................

 

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

Visitors: 335,740