หลักสูตร Leader as Coach บริษัท - สยาม โทเซลโล จำกัด

หลักสูตร " Leader as Coach“
วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง
ผู้เข้าสัมมนา ผู้จัดการ บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด

 
ผู้นำและผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทักษะการโค้ชและการเจรจาต่อรองจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้นำในในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร
-  เข้าใจความหมาย และแนวทางและบทบาทของผู้นำในบทบาทโค้ชของทีม (Leader as Coach)
-  พัฒนาทักษะการเข้าใจ เข้าถึง มุมมองและความต้องการของลูกทีมและคนทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างลึกซึ้ง 
-  ฝึกทักษะการโค้ช การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ  การถามทรงพลังอย่างสร้างสรรค์  การฟังอย่างลึกซึ้ง  การสะท้อนกลับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ใช้เครื่องมือ วิธีการต่างๆที่สำคัญและใช้ได้จริงในการทำงาน
-  เรียนรู้ทักษะการโค้ชและวางแผนการโค้ชลูกน้องใน Generation ต่างๆจนออกมาเป็น Action Plan ของแต่ละท่าน ด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นพร้อมข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์จากวิทยากร
 

................................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 335,740