เทคนิคการนำเสนอ Pitching อย่างง่ายๆ โดย ศศิมา สุขสว่าง


หลังจากที่เราได้พัฒนาต้นแบบใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปพัฒนาเพื่อเป็นนวัตกรรมของบริษัทนั้น คนแรกที่เราจะต้องขายไอเดียให้ได้ก่อน อาจจะเป็น หัวหน้าเรา ผู้จัดการ ผู้อำนวยการหรือ C-level  ที่เราเรียกว่า Sponsor นั้นเอง

 

 

บทความนี้ อ.เก๋มาแชร์เทคนิคการนำเสนอ Pitching อย่างง่ายๆ  ในการนำเสนอโครงการหรือไอเดียใหม่ๆ ที่พัฒนาออกมาให้กับ Sponsor ค่ะ


1. Who: ใคร  คือ กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า หรือผู้ใช้ที่จะใช้ Solution นี้ /  ลูกค้าที่ได้รับประโยชน์ของคุณกว้างแค่ไหน


2.  What is Pain or Gain : อะไร คือปัญหาของ ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย  หรือผู้ใช้ ที่ทำให้เราเกิดไอเดียในการพัฒนาโปรโจคนี้ขึ้นมา


3. Value : คุณค่า หรือประโยชน์ของ Solution หรือ Idea Concept ของเราคืออะไร


4. Business Plan : แผนธุรกิจ ที่จะทำให้ธุรกิจได้ลูกค้าเพิ่มทำอย่างไร หรือการขยายผลต่อของโครงการ/  Idea Concept นี้คืออะไร


5. Team :  ทีมของคุณ รวมทั้งทรัพยากรที่มี พร้อมไหมที่จะขจัดปัญหาเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายอะไรบ้างที่บอกว่าเราพร้อมและดีกว่าคนอื่น

 

อ่านแล้วลองนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเอง สำหรับนำเสนอให้กับ Sponsor เพื่อขออนุมัติ หรือขอความเห็นในระดับองค์กรค่ะ ลองเอาไปปรับเป็นแนวทางของตัวเองนะคะ

 

 .....................................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  ได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน โดยยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 298,796