หลักสูตร ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching for Leader) -กลุ่มบริษัท TN Group

หลักสูตร ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ (Coaching for Leader)

กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร วิศวกร และผู้จัดการบริษัท TN group (เวนซ์ อิเล็กทริค, เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง, กรุ๊ป เวนซ์ อินดัสเตรียล)

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม


เมื่อองค์กรจะพัฒนา #OKRs ให้เกิดขึ้นจริงนั้น ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจึงต้องร่วมมือกัน ประสานกัน เพื่อผลักดันเป้าหมายให้เป็นจริงได้ การโค้ชเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้าง Growth Mindset ดึงศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สามารถหาแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้


ทักษะการโค้ช (Coaching skill) สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากพนักงานได้  เช่น สร้างความสัมพันธ์เพื่อความเชื่อใจและความศัทธา (Trust and Engagement) , คำถามเชิงบวกเพื่อพัฒนางานและสร้างไอเดียใหม่ๆ  (Positive question for Idea generation and work improvement) การฟังอย่างใส่ใจ  (Empathy listening) การให้ feedback อย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นต้น รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร 

 

ส่วนระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  สามารถนำมาใช้ในการจัดการความรู้ (knowledge Management) โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  เพราะความรู้หลายๆอย่างเกิดจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญที่มีคุณค่ากับองค์กร ซึ่งควรมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

 

ระบบการโค้ชและพี่เลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้นำในองค์กรที่จะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงาน และนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร องค์กร ทำงานเป็นทีม ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

 

และฝึกการโค้ชจริงในคลาสเรียนครบทุกคน แม้จะเป็นคลาสวันเดียวแต่ได้เครื่องมือใหม่ไปใช้ในการบริหารงานกันค่ะ

 

ขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านและทีม HR ที่ให้เกียรติอ.เก๋ และทีม ไปแบ่งปันแลกเปลี่ยน และดูแลเป็นอย่างดีค่ะ. 

...............................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com


Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 


Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation


Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 335,736