หลักสูตร Empowering Coach for Leadership ปีที่ 2

หลักสูตร Empowering Coach for Leadership ปีที่ 2

กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้บริหารทุกท่านของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม


การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำด้วยการเพิ่มเทคนิคการโค้ช (Coaching ) ที่สามารถนำไปใช้ดึงศักยภาพ   เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพจากพนักงานได้ ด้วยทักษะการโค้ช (Coaching Skill)  รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  จะช่วยพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ สามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรทั้งการโค้ช และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป Special Thank : ผู้บริหารทุกท่านของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ที่สร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมทำ Workshop กันเต็มที่และจะนำกลับไปใช้โค้ชลูกน้องจริงๆ และจุดประกายให้หลายๆคนได้มีทักษะ และเครื่องมือในการเป็นผู้นำของทีมค่ะ


และขอขอบคุณน้องจูน HR ผู้จัด ค่ะ ดูแลดีมาก มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกว่าครึ่งปี มี up date ข้อมูล ดูแลวิทยากรดีมาก รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาแบ่งปันที่นี่ เป็นปีที่ 2 แล้วค่ะ เจอกันอีกครั้งครั้งหน้าค่ะ 

...............................

 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com


Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 


Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation


Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


Visitors: 335,735