หลักสูตร Leader as Coach - บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด รุ่นที่ 1

หลักสูตร Leader as Coach - ผู้นำในบทบาทของโค้ช

วิทยากร โค้ช : อ.ศศิมา สุขสว่าง

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด รุ่นที่ 1

 

...............................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 
 
Visitors: 340,808