หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

Sasimasuk.com เรามีบริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา บริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร ด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยหลักสูตรแต่ละหลักสูตร สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน การสัมมนา  ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ช  เสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้จากกิจกรรม  เกมส์ Group coaching และเทคนิคการอบรมใหม่ๆ ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรมสัมมนา เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถพิจารณาหลักสูตรหรือบริการของเราได้  ดังนี้

- บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service)

- บริการ "ให้คำปรึกษาแนะนำ" (Consulting Service)

- บริการ "การโค้ช" (Coaching Service)

 

หลักสูตรอบรมสัมมนา In-House Training

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

หลักสูตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทาง sasimasuk.com เคยให้อบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาและ Coaching ได้แก่

หลักสูตร หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน : Creative thinking for High Performance working  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : เพิ่มศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ) 

- หลักสูตร R&D thinking to Innovation : แนวคิดวิจัยและพัฒนา(R&D)เพื่อพัฒนานวัตกรรม  :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ) 

- หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkit  : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) (2 Days) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative Problem Solving at the workplace : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative thinking for New Product development and Innovation : ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (ติดต่อ)

 

หลักสูตรการโค้ช (Coaching)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Self Coaching and Development for high Performance Working (การโค้ชและพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน) (ติดต่อ)

- หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่)

 

หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management)

- หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) (ติดต่อ)

- หลักสูตร Innovation Project Development and management (2 days)  : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  (ติดต่อ)

 

ขอรายละเอียดหลักสูตร โปรดติดต่อ 

อ.ศศิมา สุขสว่าง
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com , sasima.mai@gmail.com

Line ID: sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
FB: Creative to Innovation : https://www.facebook.com/Creative2Innovation/
Tel. : 081-560-9994

 

ประวัติวิทยากร ที่ปรึกษา (กดที่นี่)

Visitors: 20,079