SIT (Systematic Inventive Thinking) เทคนิคคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง-อ.เก๋

SIT (Systematic Inventive Thinking) เป็นวิธีคิดที่พัฒนาขึ้นในอิสราเอล โดยมีแนวทางมาจาก TRIZ ที่มีจำนวนถึง 40 ประการ  (อ่านบทความเกี่ยวกับ TRIZ 40 กดที่นี่)  มาปรับเปลี่ยนทำให้ปฏิบัติได้ง่ายกว่าและนำไปใช้ได้จริง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการแก้ปัญหา (creativity, innovation and problem solving)

 

SIT เป็นวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิม หรือทรัพยากรในขอบเขตจำกัดที่มีอยู่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิค ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือค้นหาวิธีการในการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะกับข้อจำกัดทางการลงทุน และทรัพยากรที่มี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้

 


วิธีการ :


1. ระบุ นิยาม หรือศึกษาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ละเอียดก่อน ทั้งกระบวนการ Function, Feature ต่างๆ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือขั้นตอนของบริการ รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ หรือสามารถจัดหาเพิ่มเติมได้


2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ SIT ดังรายละเอียดด้านล่าง ในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ


การลบออก : subtraction - การนำส่วนประกอบ ออกจากผลิตภัณฑ์


การรวมหน้าาที่ : task unification - การเพิ่มเติม Function หรือส่วนประกอบให้กับกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่


การแยกส่วน division - การแยกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ จากนั้นก็ปรับเปลี่ยน ประยุกต์คุณสมบัติให้ใหม่


การเพิ่มจํานวน : multiplication - การเพิ่มจำนวนขององค์ประกอบ หรือปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมองค์ประกอบให้มีประโยชน์ หรือ Function มากขึ้น


การเชื่อมโยง : attribute dependency - การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ แล้วเชื่อมโยง หรือผนวกกับองค์ประกอบอื่น


3. ประมวลผลไอเดียต่างๆ แล้วนำมาประเมินเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง

 

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวิธีการ แนวคิดในการนำความรู้ไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรนะคะ

 .........................................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

..................................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 


.......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนการสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา)  ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่ 

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 328,007