การบริหารโครงการ Project Management Guide

การบริหารโครงการเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้จัดการ และผู้บริหารในปัจจุบัน  สามารถทำให้เปลี่ยนการดำเนินงานจากบุคคลไปเป็นโดยทีม มีการจัดการรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน และสุดท้ายคือ มีกรอบเวลาการดำเนินงานที่มีจุดสิ้นสุด  

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการ (Project manager) หัวหน้าทีม ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินงาน ควบคุม โครงการ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพของทีมงานและตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของโครงการ

 บทความใน Project Management นี้ผู้เขียนได้แบ่งปัน  แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ เป็นแนวทาง (Guide) ให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ

 

หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) ของ Sasimasuk.com

1. หลักสูตร Project Management & Development : การบริหารและพัฒนาโครงการ (Basic, Advance) (ติดต่อ)

2. หลักสูตร Innovation Project Development : การพัฒนาโครงการนวัตกรรม  (ติดต่อ)

3. หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทโค้ชของทีม (ติดต่อ)

 

ท่านใดสนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเหรือการฝึกอบรมด้านการบริหารโครงการ (Project Management)  ติดต่อได้ทางอีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com หรือ โทร.092-7989843 อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,798