40++ เทคนิคสำหรับการคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้ 

 

ในทุกวัน เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ ตัดสินใจในเรื่องใหม่ๆ หรือทำในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยอยู่เสมอ หรือใช้ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะสร้างได้โดยการใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ การฝึกฝน เมื่อมีการใช้บ่อยขึ้น ก็จะสามารถคิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสและแก้ไขปัญหาซ้ำเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยวิธีการใหม่

 

เมื่อก่อน เก๋ก็คิดว่าต้องเป็นคนฉลาดเท่านั้น หรือต้องมีพรสวรรค์ จึงจะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ แต่พอมาทำงานด้านวิจัยพัฒนามาเกือบตลอดชีวิตการทำงานตามที่เคยได้เล่าให้ฟังไว้แล้ว (บทความ ผู้เขียนเล่าประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านมา) ต้องคิด ต้องหาวิธีการ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ จึงได้รู้ว่า ความฉลาดหรือพรสวรรค์ นั่นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่พรแสวง นี่ซิของจริง ที่จะสามารถช่วยให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เทคนิควิธีการ ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

ผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคในการคิดสร้างสรรค์สำหรับวิจัยพัฒนา เพื่อปั้นนวัตกรรมมาเรียบเรียงเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Product development) ธุรกิจบริการใหม่ๆ (Service development) และจะทะยอยเล่าและแบ่งปันทางเวปไซต์นี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ

 

ตัวอย่างเทคนิคต่างๆที่ใช้ในสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เก๋เคยใช้ และที่รวบรวมมาเรียบเรียงเพิ่มเติมค่ะ

* Ask Questions อ่านรายละเอียด กดที่นี่
* Attribute listing อ่านรายละเอียด กดที่นี่
* Applied Imagination - Question Summary

* A to F Model  อ่านรายละเอียด กดที่นี่


* Biomimicry อ่านรายละเอียด กดที่นี่
* Brainwriting 6-3-5 อ่านรายละเอียด กดที่นี่
* Breakthrough Thinking


* Challenge Assumption อ่านรายละเอียด กดที่นี่
* Classical Brainstorming อ่านรายละเอียด กดที่นี่
* COCD box  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 


* Design thinking อ่านรายละเอียด กดที่นี่

* DO IT! method of Roger Olsen

* Fuzzy Thinking


* Excursion technique  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 
* Enhancement checklis  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 

* Forced Relationships/Analogy

 

* Harvey cards

* Imitation
* Imaginary brainstorming
* In the realm of the senses
* IdeaToons (by Michael Michalko)   อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 

 

* Lateral Thinking
* Lotus Blossum Technique  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 
* LARC Method

 

* Morphological Analysis  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 
* Mind mapping  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 
* Moodboard  อ่านรายละเอียด กดที่นี่  
* More Inspiration  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 
* Metaphorical thinking  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 

 

* NLP (Neuro-Linguistic Programming) Techniques
* Negative selection

* Osborn Checklists อ่านรายละเอียด กดที่นี่


* Problem Reversal


* Random Input  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 

* Reverse Thinking อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 


* PDCA อ่านรายละเอียด กดที่นี่


* Storyboarding
* SIT (Systematic Inventive Thinking)  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 
* Simplex
* Six Thinking Hats  อ่านรายละเอียด กดที่นี่ 


* The Discontinuity Principle
* The TRIZ  40     อ่านรายละเอียด กดที่นี่  (1)  (2) 


* Use of drawing (from Robert McKim's Experiences in Visual Thinking
* Unconscious Problem Solving


* Wishing
* What If...? อ่านรายละเอียด กดที่นี่


    ฯลฯ

 

เทคนิคในการคิดสร้างสรรค์สำหรับวิจัยพัฒนา เพื่อปั้นนวัตกรรมนั้นมีเยอะมาก เก๋จะทะยอยเขียนลงเวปนี้นะคะ เมื่อมีปริมาณมากพอจะรวบรวมเป็น E-book นะคะ ลองติดตามอ่านนะคะ แล้วเลือกวิธีที่เราถนัด และใช้แล้วชอบ ไปฝึกบ่อยๆ เพื่อคิดสร้างสรรค์ ให้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 


.........................................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

.................................


Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม   โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 328,010