40++ เทคนิคสำหรับการคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้ 

 

ในทุกวัน เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ ตัดสินใจในเรื่องใหม่ๆ หรือทำในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยอยู่เสมอ หรือใช้ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะสร้างได้โดยการใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ การฝึกฝน เมื่อมีการใช้บ่อยขึ้น ก็จะสามารถคิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสและแก้ไขปัญหาซ้ำเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยวิธีการใหม่

 

เมื่อก่อน เก๋ก็คิดว่าต้องเป็นคนฉลาดเท่านั้น หรือต้องมีพรสวรรค์ จึงจะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ แต่พอมาทำงานด้านวิจัยพัฒนามาเกือบตลอดชีวิตการทำงานตามที่เคยได้เล่าให้ฟังไว้แล้ว (บทความ ผู้เขียนเล่าประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านมา) ต้องคิด ต้องหาวิธีการ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ จึงได้รู้ว่า ความฉลาดหรือพรสวรรค์ นั่นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่พรแสวง นี่ซิของจริง ที่จะสามารถช่วยให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เทคนิควิธีการ ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

ผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคในการคิดสร้างสรรค์สำหรับวิจัยพัฒนา เพื่อปั้นนวัตกรรมมาเรียบเรียงเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Product development) ธุรกิจบริการใหม่ๆ (Service development) และจะทะยอยเล่าและแบ่งปันทางเวปไซต์นี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ

 

ตัวอย่างเทคนิคต่างๆที่ใช้ในสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เก๋เคยใช้ และที่รวบรวมมาเรียบเรียงเพิ่มเติมค่ะ

• Ask Questions อ่านรายละเอียด (กดที่นี่)
• Attribute listing อ่านรายละเอียด (กดที่นี่)
• Applied Imagination - Question Summary
• Challenge Assumption อ่านรายละเอียด (กดที่นี่)
• Biomimicry อ่านรายละเอียด (กดที่นี่)
• Brainwriting 6-3-5 อ่านรายละเอียด (กดที่นี่)
• Breakthrough Thinking
• Classical Brainstorming อ่านรายละเอียด (กดที่นี่)
• COCD box
• DO IT! method of Roger Olsen
• Fuzzy Thinking
• Excursion technique
• Enhancement checklis
• Forced Relationships/Analogy
• Harvey cards
• Imitation
• Imaginary brainstorming
• In the realm of the senses
• IdeaToons (by Michael Michalko)
• Lateral Thinking
• Lotus Blossum Technique
• LARC Method
• Morphological Analysis
• Mind mapping
• moodboard
• More Inspiration
• Metaphorical thinking
• NLP (Neuro-Linguistic Programming) Techniques
• Negative selection
• Osborn Checklists
• Problem Reversal
• Random Input
• PDCA อ่านรายละเอียด (กดที่นี่)
• Storyboarding
• Synectics
• Simplex
• Six Thinking Hats
• The Discontinuity Principle
• The TRIZ method of Semyon D. Savransky
• Use of drawing (from Robert McKim's Experiences in Visual Thinking
• Unconscious Problem Solving
• Wishing
• Weighted selection


    ฯลฯ

 

เทคนิคในการคิดสร้างสรรค์สำหรับวิจัยพัฒนา เพื่อปั้นนวัตกรรมนั้นมีเยอะมาก เก๋จะทะยอยเขียนลงเวปนี้นะคะ เมื่อมีปริมาณมากพอจะรวบรวมเป็น E-book แจกฟรีนะคะ ลองติดตามอ่านนะคะ แล้วเลือกวิธีที่เราถนัด และใช้แล้วชอบ ไปฝึกบ่อยๆ เพื่อคิดสร้างสรรค์ ให้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 

 

หากสนใจรับข่าวสาร บทความใหม่ๆ E-book ความรู้ ของเวปไซต์ กดกรอกสมัครรับข่าวสารที่กล่องรับสมัครด้านซ้ายมือ หรืออีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com ค่ะ

 

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช  พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com  

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

FB: https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

โทร .081-5609994

Visitors: 21,291