พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC) บทความโดย ศศิมา สุขสว่าง

"Business Model Canvas (BMC)" หรือ "แบบจำลองธุรกิจ" หรือ "ผืนผ้าใบแบบจำลองธุรกิจ" เป็นเครื่องมือทันสมัยที่รวบเอาแผนธุรกิจแบบยาวๆมาไว้ในหน้าเดียว เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจก่อนที่จะวางแผนหรือดำเนินการต่อไป

"Business Model Canvas" หรือ เก๋จะเรียกย่อๆว่า BMC นะคะ ถูกพัฒนาโดย Alex Osterwalder เป็นเครื่องมือสำเร็จรูป (template) อยู่ในหน้าเดียว ช่วยให้Start Up ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่กำลังจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ กำลังคิดที่จะพัฒนาธุรกิจตัวใหม่ สามารถมองเห็นภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกด้านก่อนลงมือทำ ลดความเสี่ยงในการผิดพลาด และประเมินความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นก่อนจะลงรายละเอียดยิบย่อยต่อไป

 

สรุปสั้นๆ คือ BMC เป็นเครื่องมือหนึ่ง (toolkit) ที่ช่วยวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจให้อยู่ในกระดาษ A4 เพื่อตอบคำถามว่า "How ทำอย่างไร" " What ทำอะไร" " Who ทำให้ใคร" และ "Money เงินที่เกี่ยวข้อง" มีส่วนประกอบทั้งหมด 9 ช่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทุกธุรกิจ หรือ ทุกโครงการจำเป็นต้องมี

 


Business Model Canvas จะเริ่มจากการลงรายละเอียดต่างๆ เพื่อตอบคำถามสำคัญของการทำธุรกิจ 4 ข้อ นั่นคือ ทำ(สินค้า)อะไร, ทำ(ขาย)ให้ใคร, ทำอย่างไร และคุ้มค่าแค่ไหน(ทางการเงิน) ซึ่งเราจะตอบคำถามเหล่านั้นด้วยหลักการทั้งหมด 9 ข้อ นั่นคือ

1) Customer Segments : CS กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2) Value Propositions : VP การสร้างคุณค่าหรือประโยชน์ให้กับลูกค้า
3) Customer Relationships : CR การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
4) Channels : CH ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า
5) Revenue Streams : RS แหล่งที่มาของรายได้
6) Key Resources : KR ทรัพยากรสำคัญ
7) Key Activities : KA กิจกรรมสำคัญที่ทำให้เกิดสินค้า
8) Key Partners : KP พันธมิตรหรือเครือข่ายธุรกิจ
9) Cost Structure : CS ต้นทุนทั้งหมดที่ก่อให้เกิดสินค้า

 

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือหนึ่ง  ที่เก๋ใช้ในอบรมสัมมนาเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ in house training ร่วมกับเครื่องมือ (creative toolkit อื่นๆ) เพื่อหาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นได้จริง ภายใต้ทรัพยากรของบริษัท ที่มาจากกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เข้าใจในบริบทและทำงานกับองค์กรจริงๆ  ภายใต้การอำนวยความรู้ (facilitate) ของวิทยากร

 

ผลลัพธ์หลังจากที่สัมมนาเสร็จ คือ แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์ต่อ1 กลุ่ม ส่วนจำนวนแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มในวันที่สัมมนาค่ะ

รายละเอียดของ BMC ในแต่ละช่องนั้นและการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร เก๋จะเขียนลงรายละเอียดในบทความต่อไปนะคะ

  


..............

อ้างอิง Business model canvas

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

...........................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

..........................................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 ...................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com (ติดต่อทางนี้สะดวกสุดค่ะ)

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 340,813