การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมใน SMEs โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยสสว. และดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ได้เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมกับบริษัทในโครงการ 16 โครงการ บริษัทละ 3 Mandays เป็นจำนวน 48 Mandays โดยทุกบริษัทจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับองค์กร New to organization ตามมาตรฐาน BS 7000-1-2008 Degree of newness ค่ะ

 
 
โดยภาพรวมของการให้คำปรึกษาบริษัทละ 3 Manday จำนวน 16 บริษัท จะมีแผนแนวทางการพัฒนา และขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่ ที่ปรึกษาเริ่มต้นด้วยการแนะนำโครงการ วินิจฉัยองค์กรเบื้องต้น และให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมเบื้องต้น เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากนั้น เริ่มการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
 
 
จากนั้นต่อด้วยการให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ในด้าน หลักการ เครื่องมือ วิธีการในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  และเห็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 
 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมที่จะช่วยและเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับบริษัทนั้น ทางที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และโค้ช (Innovation Coaching) โดยมีแผนและแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่สำคัญตามแผนภาพ ซึ่งไม่ซับซ้อนมาก เพราะบางบริษัทเป็น SMEs ที่มีจำนวนทีมทำงานจำกัด และเป็นองค์กรเล็กๆ และเพื่อให้สามารถเห็นผลได้ภายในขอบเขตของการทำงานร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในเวลา 3 Mandays ต่อบริษัท ซึ่งได้ปรับรูปแบบไปตามความต้องการและรูปแบบของแต่ละบริษัทที่เข้าไปให้คำปรึกษาค่ะ
 
 
 
  
จากนั้นจึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนิคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยมี ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Process) ที่ได้ทำร่วมกันในโครงการนี้   5  ขั้นตอน คือ
 
• การสำรวจลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (Customer focus)
• การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Exploration)
• การกลั่นกรองความคิด (Idea Screening)
• การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis)
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Product Prototype Development)
• การวิเคราะห์แนวทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Market analysis)
 
ซึ่งผลลัพธ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับองค์กร New to organization ตามมาตรฐาน BS 7000-1-2008 Degree of newness ค่ะ
 
 ......................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

............................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 


....................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 328,012