หลักสูตร New Product Development with Creative toolkits - บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร New Product Development with Design Thinking and Creative toolkit : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย  Design Thinking และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์
บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

หลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมได้  สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆในการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (Product) หรือ กระบวนการ (Process) หรือบริการ (Service) รูปแบบใหม่ๆ  ภายใต้ทรัพยากรของธุรกิจและองค์กรออกมาเป็น Mini Innovation Project ที่นำไปต่อยอดได้จริง อ่านรายละเอียดหลักสูตร กด ที่นี่

 ........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,811