หลักสูตร Design Thinking for Innovation Development -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตร Design Thinking for Innovation Development 2 วัน

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร


กลุ่มผู้เข้าอบรม : กลุ่มผู้บริหารด้านการพัฒนานวัตกรรม และ KM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 30 คน

 
 
 
เนื้อหาการอบรม  :
 
ขั้นแรก การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานจริง (Empathize) คือ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เข้าใจในปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น อารมณ์ ความรู้สึก การกระทำที่ออกมา  ความหมายในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย  วิธีการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนี้ สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรม  การสัมภาษณ์ การฟังอย่างลึกซึ้ง   เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการแก้ไข
 
 โดยได้ฝึกทักษะที่สำคัญของ Design Thinking ด้วยคือ Ask and Listen, Observation และ Immersion 
 
 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องให้เวลาและความสำคัญ เพื่อให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนและครอบคลุมที่สุดค่ะ
 
 
 
ขั้นต่อมาขั้นที่ 2  การระบุปัญหา หรือประเด็น (Define)  หลังจากที่ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยกระบวนการข้างต้นแล้ว จากนั้นคือการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน และเป็นปัญหาที่แท้จริง ขั้นตอนนี้สำคัญมาก หากระบุปัญหาของกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงประเด็น จะทำให้การหาแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ค่ะ
 
 
 
ขั้นที่ 3 การระดมความคิด  (Ideate)  ขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการระดมสมอง ผสมผสานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น root cause analysis, PDCA, Brain storming เป็นต้น คิดให้ได้ไอเดียให้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ทั้ง Creative thinking คิดนอกกรอบ, Analysis thinking วิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นค่อยจัดให้เหลือไอเดียที่ดี จำนวนหนึ่ง และสามารถนำมาทำเป็นต้นแบบได้จริง ภายใต้ทรัพยากรและกำลังของบริษัทในขณะนั้น  เวลาเราคัดเลือกความคิดดีๆ บางที่ตัดไอเดียที่โอเวอร์ออกไป ซึ่งน่าเสียดายมาก  เก๋จะใช้  cocd box  มาคัดกรองเบื้องต้น (เอาไว้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ cocd box  นะคะ) ซึ่งเราจะได้ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้น อันไหนที่ล้ำเกินทรัพยากรที่มีอยู่ก็เก็บไว้ ไม่แน่ในอนาคต 5 ปี 10 ปี ไอเดียเหล่านั้นอาจจะเป็นนวัตกรรมทำเงินให้กับบริษัทก็ได้ค่ะ  
 
 คือการออกความคิดที่จะใช้แก้ปัญหา มักใช้การระดมสมองเพื่อให้ได้ idea จำนวนมากก่อน ในส่วนนี้ต้องใช้การคิดนอกกรอบและหาข้อมูล เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วจึงค่อย ๆ ใช้ critical thinking ตัดจนเหลือ idea ที่ดีจำนวนหนึ่ง
 
 
 
ขั้นที่ 4 การสร้างต้นแบบ (Prototype)    ขั้นตอนนี้จะเป็นการเอาไอเดียที่คัดเลือกไว้แล้วมาสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา  ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถอาจจะเป็นต้นแบบที่ง่ายๆก่อน เพื่อทดสอบแนวคิด เมื่อทดสอบกับผู้ใช้แล้ว ตอนหลังจะระดมใช้ทั้งเทคโนโลยี  ผู้เชี่ยวชาญ  ทรัพยากรที่มีขององค์กร  หรือบางองค์กรอาจจะเปิดรับเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูล จากหน่วยงานภายนอกในลักษณะ (Open Innovation)  เพื่อให้สามารถที่จะนำสร้างต้นแบบให้ออกมาทดสอบก็ได้ค่ะ
 
 
 
 
#Prototype เป็นการสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบ (Test) แนวคิดไอเดียกับกลุ่มเป้าหมายก่อน #DesignThinking #มันส์มาก จากนั้นใช้วิธี #WorldCafe' เพื่อทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจำลองในห้องก่อนไปปรับปรุงต่อยอดอีกครั้ง ได้ฝึก Pitching กันกว่า 20 รอบ 20 โปรเจกต์ ก่อนนำเสนอจริงตอนบ่าย #สนุกมากค่ะ #ท่านคณบดีมาชมทีมงานบอกว่าสอนสนุก #น้องๆได้ลงมือทำเยอะ #ดีต่อใจ เอาไว้เล่าให้ฟังอีกทีนะคะ
 
 
Design thinking นี่ drive ด้วยลูกค้าหรือคนใช้งานตรงๆ คือต้องวิเคราะห์จนถึงแก่นของความต้องการผู้ใช้งานจริงๆ แล้วค่อยผลิตของออกมา ของที่ผลิต บริการที่สร้างขึ้นมาจึงตอบโจทย์คนใช้ ขายได้ขายดี ถูกอกถูกใจกลุ่มเป้าหมายที่เราเล็งไว้ 
 
 
 
ขั้นตอนสุดท้าย การทดสอบต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (Test)  แล้วเก็บข้อมูลที่ได้มา เรียนรู้ แล้ววนไปที่ขั้นตอนแรก จนกว่าจะได้นวัตกรรมที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงๆ ค่ะ อันนี้ก็ฝากน้องๆให้ไปต่อยอดกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
หลังที่เรียนจบ 2 วันแล้ว ทุกกลุ่มได้เรียนรู้ และได้กลุ่มเป้าหมายที่จะไปสัมภาษณ์และหาข้อมูลต่อไปค่ะ  ในส่วนของอ.เก๋-ศศิมา นั้น หลังจากที่จบโครงการแล้ว ก็ได้เป็น Mentoring Online แลกเปลี่ยนและเสนอแนะกับแต่ละกลุ่มอีก 1 ครั้ง ก่อนจะออกมาเป็นต้นแบบ เพราะโครงการนี้สิ้นสุดที่ได้โครงการที่นำไปเสนอผู้บริหารระดับสูงของทาง CPall ค่ะ
 
สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่
 
 
 
 
 
 
อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร
 
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com
 
line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)
Visitors: 67,844