การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause analysis โดยศศิมา สุขสว่าง

การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause analysis หรือเรียกย่อๆว่า RCA หรือบางครั้งก็เรียกว่า แผนภูมิก้างปลา เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับก้างปลา  เทคนิคนี้ ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้เป็นอย่างดี  และสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น WHY WHY analysis หรือ 5 WHY เพื่อให้ลงลึกถึงปัญหาได้มากที่สุด

 

เครื่องมือนี้ใช้ในการระบุ แจกแจง แยกแยะ สาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจจะกำลังจะเกิดขึ้น เป็นเทคนิคที่อ.เก๋ มักจะแนะนำว่า ควรจะระดมสมองเป็นกลุ่มๆ  ไม่ต้องกลุ่มใหญ่มาก สัก 4-6 คน จะทำให้ได้ไอเดีย และมองเห็นปัญหาได้รอบด้าน และหลากหลายมุมมากกว่า การคิดคนเดียวค่ะ

 

 

ประโยชน์ของเทคนิคการคิดวิเคราะห์ด้วย  Root –Cause Analysis มีดังนี้

 

1. ช่วยให้สามารถมองเห็นปัญหาได้ทุกมุมมอง และหลายหลายก่อนทำหาวิธีการแก้ไขและตัดสินใจ (หากระดมสมองเป็นกลุ่มจะยิ่งได้ข้อมูลรอบด้านมากขึ้น)

2. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ และความสำคัญที่เกี่ยวข้องของสาเหตุเหล่านั้น

3. ช่วยเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะทำให้ผู้แก้ปัญหาเน้นไปที่ปัญหาก่อน

4. ช่วยให้การคิดแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากเห็นปัญหาชัดเจน

 

 

 

วิธีการเขียน Root –Cause Analysis 

 

1.เขียนปัญหาลงไป แล้วก็วาดสามเหลี่ยม หรือ (วงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้)  ล้อมรอบปัญหานั้นบนด้านขวาของกระดาษ

2. ขีดเส้นตรงไปทางซ้าย เรียกว่า  “เส้นกระดูกสันหลัง"หรือ "เส้นแกนหลัก"

3. ขั้นถัดมาก็จะลากเส้นก้างปลาทำมุมประมาณ 45 องศากับเส้นกระดูกสันหลัง

4. ระดมสมองเพื่อหาค้นหา แยะแยะ แจกแจงสาเหตุของปัญหาทั้งหมด และเขียนไปที่เส้นก้างปลา

5. บนเส้นก้างปลาแต่ละก้างสามารถถูกแยกย่อยได้อีก เพื่อวิเคราะห์แต่ละสาเหตุเพิ่มเติม

6. เขียนสาเหตุที่ซับซ้อนมากกว่าที่หางของปลา ไล่มาถึงซับซ้อนน้อยทางหัวของปลา

 

 

 

 แผนผัง Root –Cause Analysis นี้ สามารถกำหนด เส้นสาเหตุหลัก ได้อิสระ หรือจะใช้ร่วมกับโมเดลอื่นๆ  ตัวอย่าง เช่น

- กำหนดให้แต่ละก้างของสาเหตุหลัก เป็น  4 M   - Material , Man , Money, Method

- กำหนดให้แต่ละก้างของสาเหตุ เป็น 7s McKinsey - Strategy,Style,Structure,Staff,Systems, Skills,Shared Values

-  กำหนดให้แต่ละก้างของสาเหตุ เป็น 4 P - Price, Place, Promotion, Product

 

 

เพื่อจะได้มีทิศทางในการระดมสมอง  เป็นอีกไอเดียหนึ่ง เวลาที่ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปัญหาค่ะ

 

อ.ศศิมา - เก๋ หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องวิเคราะห์ปัญหา ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์นะคะ  เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

 ...................................... 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Analytical Thinking ทักษะการคิดวิเคราะห์ " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Critical thinking  ทักษะการคิดวิพากษ์ " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Creative thinking  to Innovation ทักษะการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่   

  ...................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 332,258