Transform Yourself โดย ศศิมา สุขสว่าง

บทความ Leading yourself & Self Management การบริหารจัดการตัวเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศศิมา สุขสว่าง

 

ท่านใดสนใจสอบถาม หรือต้องการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรภายในองค์กร (In-House Training) ด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ติดต่อ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com ,www.facebook.com/CreativetoInnovation  หรือ โทร.081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 172,328